Публикувано на Оставете коментар

Агенция по вписванията – Тарифа за държавните такси

Агенция по вписванията - Тарифа за държавните такси

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. Прочети още…