Публикувано на Оставете коментар

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно Прочети още…