Публикувано на Оставете коментар

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати са всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Индикативен срок за обявяване на приема: януари 2023 г. Бюджет: 200 млн. лева На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели Прочети още…