Публикувано на Оставете коментар

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008). Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност, известна и със съкращението NACE е стандартната отраслова класификация, използвана в Европейския съюз. Изтегли – Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) Код Наименование на икономическа дейност A Селско, горско и рибно стопанство 01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01.1 Отглеждане Прочети още…