Публикувано на Оставете коментар

МВР – Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

МВР - Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси Приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., Обн. ДВ. бр. 27 от 10.03.1998 г., изм. ДВ. бр. 9 от 2.02.1999 г., доп. ДВ. бр. 33 от 9.04.1999 г., изм. ДВ. бр. 78 от 3.09.1999 Прочети още…