Публикувано на Оставете коментар

Английско-Български Счетоводен речник

Английско-Български Счетоводен речник

Английски – Български счетоводен речник. Най-популярните счетоводни и икономически термини на Английски преведени на Български език. abort fee такса за неуспешна сделка accelerated depreciation ускорена амортизация accept deposits привличане на депозити accepted receivable прието вземане accident insurance застраховка “Злополука” accidental contract аксцедентен договор accompanying приложени accounted for осчетоводени accounting balance счетоводни сметки accounting convention счетоводна Прочети още…