Публикувано на Оставете коментар

Английско-Български Счетоводен речник

Английско-Български Счетоводен речник

Английски – Български счетоводен речник. Най-популярните счетоводни и икономически термини на Английски преведени на Български език. abort fee такса за неуспешна сделка accelerated depreciation ускорена амортизация accept deposits привличане на депозити accepted receivable прието вземане accident insurance застраховка “Злополука” accidental contract аксцедентен договор accompanying приложени accounted for осчетоводени accounting balance счетоводни сметки accounting convention счетоводна Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Българо – Английски Счетоводен речник

Българо - Английски Счетоводен речник

Българско – Английски счетоводен речник Съдържа най-популярните счетоводни и икономически термини на Английски преведени на Български език. Английска дума Значение на Български abort fee такса за неуспешна сделка accelerated depreciation ускорена амортизация accept deposits привличане на депозити accepted receivable прието вземане accident insurance застраховка “Злополука” accidental contract аксцедентен договор accompanying приложени accounted for осчетоводени accounting Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Българско-Английски счетоводен речник

Българско-Английски счетоводен речник

Българско – Английски счетоводен речник. Съдържа най-популярните счетоводни и икономически термини на Английски преведени на Български език абонаментна застраховка subscription insurance авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми guarantees against secured company credit received by enterprises авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми guarantees against unsecured company credit received by enterprises авалирани задължения Прочети още…