Публикувано на Оставете коментар

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Отговорности на длъжностното лице по БЗР

Необходимостта от длъжностно лице по БЗР е голяма във всяка една фирма, без значение предмета и обхвата на дейност, броя на служителите или представите на управителите за това как трябва да се извършва обезопасяването на труда ежедневно и на място.

За да се избегнат неточности, неизпълнение на задълженията или още по-лошо – натоварване с прекалено много задължения, в следствие на което тези, които са наистина важни, да не се изпълняват добре, всяко длъжностно лице трябва да знае в какво точно се състои неговата работа. Тук сме набелязали няколко основни точки, по които тя трябва да се развива, след като лицето вече успешно е преминало предназначения за него курс.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРСА СЕГА

  • На първо място е защитата от рискове на целия персонал и на всеки поотделно. Превенцията от злополуки не е възможна без абсолютното познаване на цялостния процес на работа и връзките между отделните звена. За целта длъжностното лице по-добре да е служител на фирмата на длъжност, която да му гарантира познаване на всичко, което вече споменяхме.
  • Освен чисто практическите задачи, които длъжностното лице изпълнява, то има и функцията на основен консултант по всички дела. Свързани с осигуряване на здраве и безопасност на всяко работно място. В тази връзка длъжностното лице има за задача да откликва при всяка трудност и заявка на работодателя.
  • Другите длъжностни лица във фирмата също могат да се възползват от консултантските услуги на това лице, когато това им е необходимо.

Дистанционно обучение по ЗБУТ- Дъжностното лице по БЗР

  • Контролните функции на това длъжностно лице не бива да се забравят. Не трябва да се превръща в един изпълнител на волята на работодателя и контролните органи и да върши цялата работа. В неговите правомощия е да изисква и да следи за изпълнението на всичко, което засяга плана за здраве и безопасност на труда.
  • В продължение на предишната точка това длъжностно лице постоянно предлага и променя. Пана за предотвратяване на аварии, така и мерките за неизпълнение на зададените директиви. Всеки разработен план от товадлъжностно лицесе прилага и следва от същия момент, в който се приема. Отклонения или отлагания не се приемат, защото няма по-важно нещо от здравето и сигурността на работното място.  
  • В този смисъл мерките за неизпълнение на дадена инструкция не бива да са пожелателни. Колкото по-голяма е строгостта, толкова по-бързо всички служители ще разберат, че нещата са сериозни. Ще се избегнат рискови ситуации в бъдеще и проблеми с персонала, които биха могли да застрашат нечие здраве или живот.

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

Обучение по безопасни условия на труд

Вашият коментар