Публикувано на Оставете коментар

Кампания за превенция на трудовия травматизъм

Кампания за превенция на трудовия травматизъм

Главна инспекция по труда и Министерство на труда и социалната политика организират национална кампания за превенция на трудовия травматизъм

ГИТ и МТСП ще проведат национална кампания за превенция на трудовия травматизъм. За целта ще бъдат организирани регионални конференции с акцент върху безопасността и здравето при работа. Това стана ясно днес на проведения форум, организиран по инициатива на Главна инспекция по труда с подкрепата на Социалното министерство на тема: „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“

„Практиката показва, че в голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими, ако действаме с мисълта, че никой не може да опази по-добре от нас живота ни. Ако сме обучени и инструктирани да действаме правилно и работим в условията на декларирана заетост“ каза изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова в своето приветствие към присъстващите социални партньори.

По време на откриването на събитието заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова каза, че мисията за постигане на нулев травматизъм е обща и има важно значение за присъстващите, защото от нея зависи щастието на хиляди семейства.

В своята презентация „Трудови злополуки – предизвикателства пред превенцията им” инж. Асенова акцентира върху това, че правилата за безопасна работа не пречат, те спасяват животи. Тя представи и основните подходи за създаване на култура на превенция – това е дълъг процес, изискващ постоянни обучения, квалификация и преквалификация.

Александър Борисов от Главна инспекция по труда подчерта, че формалното провеждане на инструктажи не достига до знанието на работещите, така няма как да се задейства „червената лампа“ за внимание. Борисов подчерта, че злополуките се допускат от младите работници, които нямат достатъчно професионален опит за дадената дейност или от тези с дълъг опит, при които рутината води до подценяване на ситуацията и произтичащите от нея рискове.

Във форума с презентация се включи и Сокол Силянов, държавен експерт по осигуряването от Националния осигурителен институт. Той обърна внимание на тенденциите при трудовия травматизъм в България от 2000 г. до настоящия момент.

В предвиденото време за дискусия участниците имаха възможност да обсъдят мерки и предложения, които ще доведат до намаляване на трудовите злополуки.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че са необходими общи усилия, за да се преобърне негативната статистика на трудовия травматизъм. Част от тях е важно да бъдат насочени към младежите в училище и университета – бъдещите участници на пазара на труда, за да знаят как да работят безопасно.

Презентациите са достъпни от Главна инспекция по труда.

Вашият коментар