Публикувано на Оставете коментар

Отличиха 17 работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа

Отличиха 17 работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа

Отличиха работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа

Седемнадесет работодатели бяха отличени за мерките, които те предприемат, за да осигурят по-безопасни и здравословни условия на труд за своите работници и служители. Националните награди по безопасност и здраве при работа, които се организират от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезното съдействие на Инспекцията по труда.

Предприятията бяха наградени за въведени практики, гарантиращи постоянен контрол по работните места и идентифициране на рискове чрез иновативни софтуерни продукти, както и за възможностите за предприемане, благодарение на тях, на навременни мерки за отстраняване на установените нарушения.

Стимули за работещи без допуснати трудови инциденти и за сигнализиращи за установени нередности, както и изисквания за спазване на правилата по безопасност от подизпълнителите, бяха други отличени мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Използване на иновативни методи за информиране на работещите и на обучения, включително за безопасност на пътя чрез използване на очила, създаващи виртуални условия за шофиране под въздействието на алкохол, наркотици и умора, въведени програми за физическа активност, нови технологии при работа, насочени към намаляване на рисковете за здравето и от трудов травматизъм са други практики, които донесоха награди за работодателите.

В специалните категории Медицинският университет в гр. Пловдив получи наградата за най-много средства за подобряване на условията на труд с инвестирани почти 6 млн. лв. през 2021 г.

Специалистът по безопасност и здраве при работа в  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Кръстан Кръстанов грабна приза за програмния продукт „Safety check“, чрез който експертите по здравословни и безопасни условия на труд извършват проверки за спазването на правилата по безопасност на труда; по екология и пожарна безопасност и за техническа експлоатация. „Бих искал да изкажа своята благодарност към Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ за ентусиазма и постоянството, с които вече повече от десетилетие организират Националните награди по БЗР.

Тези награди са изключително ценни, защото с тях честваме живота на хилядите спасени български работници и служители благодарение на безопасните работни места, на които работят. Защото най-големият професионален успех за всеки е след работа да се прибере у дома при близките си“, отбеляза Елена Аврамова, изпълнителен директор на Инспекцията по труда.

Отличени:

МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (С ДО 50 ЗАЕТИ ЛИЦА)

Първо място

 • „Вулкан Цимент“ АД, гр.Димитровград

Второ място

 • „Обонато Билд“ ЕООД, гр.София

Трето място

 • „Линде газ България“ ЕООД, гр.Стара Загора

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (от 50 до 250 заети лица)

Първо място

 • „Девня Цимент“ АД, гр.Девня – първо място
 • Агротайм ЕООД, гр.Исперих – първо място

Второ място

 • Бараж Груп ООД, гр.София

Трето място

 • “АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България” ЕООД, гр.Варна

ГОЛЕМИ (с над 250 заети лица)

ГРУПА 1 („Строителство“; „Производство на основни метали”; „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини”; „Производство на химични продукти”; „Сухопътен транспорт”; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”; „Растениевъдство и животновъдство”; „Горско стопанство”; „Въздушен транспорт”; „Воден транспорт”; „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”

Първо място

 • „БиЕй Глас България“ ЕАД завод в гр. Пловдив

Второ място

 • „КонтурГлобал Марица Изток 3“, обл.Стара Загора

Трето място

 • “ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София
 • „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София

ГРУПА 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”; „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия”; „Събиране, пречистване и доставяне на води”; „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”; „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”; „Производство на мебели”; „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”; „Производство на лекарствени вещества и продукти”; „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм”; „Производство на хранителни продукти”; „Производство на напитки”; „Производство на изделия от каучук и пластмаси”; „Производство на облекло”; „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”)

Първо място

 • Загорка АД, гр.Стара Загора

Второ място

 • Оптикс АД, гр.Панагюрище

Трето място

 • Ес Ти Ес Медикал Груп АД, гр.Сандански

ГРУПА 3 („Хотелиерство и ресторантьорство”; „Медико-социални грижи с настаняване”; „Хуманно здравеопазване”; „Образование”; „Държавно управление”; „Далекосъобщения”; „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”)

Първо място

 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр.Пловдив

Второ място

 • Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД, гр. София

Трето място

 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ:

Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд

 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Пловдив – близо 6 млн. лв. инвестиции

Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа

 • Г-н Кръстан Кръстанов – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За програмния продукт „Safety check“, чрез който експертите по здравословни и безопасни условия на труд извършват проверки за спазването на правилата по безопасност на труда; по екология и пожарна безопасност; за техническа експлоатация.

Продуктът позволява в кратки срокове да се подава навременна информация за възникнали проблеми към ръководния персонал за вземане на адекватни управленски решения; по-бързо и обективно анализиране на извършените проверки и констатирани нарушения; намаляване на информацията на  хартиен носител, съответно по-лесното ѝ съхранение и намиране при нужда; обективно документиране на проверките чрез снимков материал и събиране на електронна база данни; намаляване на трудовия травматизъм в дружеството.

Отличиха 17 работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа
Отличиха работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа

 

Отличиха 17 работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност при работа
Отличиха работодатели за усилията им за осигуряване на здраве и безопасност

 

Източник: Инспекцията по труда

Вашият коментар