Публикувано на Оставете коментар

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 година

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 година

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 април 2022 година да стане 710 лева. Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • намаляване на подоходното неравенство;
  • повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;
  • нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.
Дата на откриване:17.2.2022 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Социална политика и заетост
Дата на приключване:21.3.2022 г.
При размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 710 лв. ще бъде реализиран ръст от 9,2% спрямо 2021 г. Това е записано в мотивите към Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 година, внесен от социалния министър Георги Гьоков.
Вашият коментар