Публикувано на Оставете коментар

Работодателите трябва да съобразят условията на труд с прогнозата за опасно време

Работодателите трябва да съобразят условията на труд с прогнозата за опасно време

По повод подадения от Националния институт по метеорология и хидрология оранжев код за обилен снеговалеж в няколко области на страната Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите в условията на неблагоприятни климатични явления.

При наличие на оранжев и червен код за ниски температури, обилен снеговалеж, дъжд, силен вятър и др., задължение на работодателите е да съобразят условията на труд при работа на открито с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. За да минимизират риска за своите работниците, те могат да предприемат организационни и/или технически мерки.

Такива са промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия:

  • промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието;
  • въвеждане на по-чести почивки;
  • осигуряване на подходящо работно облекло и подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита;
  • помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма; топли напитки и т.н.

Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са посочени също и оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения.

При ниски температури оптималните стойности са:

  • за лека физическа работа от 20 до 23 градуса;
  • при средно тежка физическа работа от 17 до 20 градуса;
  • при тежка физическа работа градусите са от 16 до 18;

Допустимите гранични стойности за температурата на въздуха през студения период са:

  • за лека физическа работа от 18 до 25 градуса;
  • за средно тежка – от 15 до 23 градуса;
  • за тежка физическа работа от 13 до 19 градуса;

Допускат се и по-ниски температури в зависимост от категорията труд.

Контролните органи на Агенцията изследват доколко са спазени изискванията на Наредбата при всяка проверка, когато прогнозата е за неблагоприятни климатични условия. Най-често работещите в закрити помещения сигнализират за работа при ниски и високи температури. Данните от контролната дейност в предходни години показват, че сигналите са единични. При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие, най-често организационни – промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.

Карта на опасните явления

        Бяло
Липсваща, недостатъчна, стара или съмнителна информация.
        Зелено
Няма опасни явления.
        Жълто
Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
        Оранжево
Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
        Червено
Времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни опасни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи и бъдете готови да извънредни мерки.

Днес
Карта на прогнозираните опасни явления от www.meteo.bg.
Утре
Карта на прогнозираните опасни явления от www.meteo.bg.
Вид на предупрежденията
Weather forecast icon - www.zbut.bgДъжд
Weather forecast icons - www.zbut.bgЕкстремно високи температури
Weather icons snow - www.zbut.bg      Сняг/Поледица
Weather icons - www.zbut.bgСнеговълеж
Weather icons оog - www.zbut.bgМъгла
Weather thunderstorms icons - www.zbut.bgГръмотевични бури
Weather icons Wind- www.zbut.bg   Вятър

Weather icons - www.zbut.bg   Екстремно ниски температури

Карта на опасни явления: http://www.meteo.bg/
Вашият коментар