Публикувано на Оставете коментар

Нов видеоклип с Напо…в скритите убийци

Канцерогени: нов филм „НАПО…в скритите убийци“

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо. Темата е „Напо …..в скритите убийци“ Борбата с рака е един от приоритетите на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027. Този филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността относно Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Минерални двигателни масла са канцерогенни

Минерални двигателни масла са канцерогенни

От 20 февруари 2021 г. влиза в сила текстът от Наредба № 10 от 2003 г., съгласно който „Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя“ се класифицират като канцероген през кожата. Какво представляват минералните масла? Името минерално масло е използвано за Прочети още…