Публикувано на Оставете коментар

Минерални двигателни масла са канцерогенни

Минерални двигателни масла са канцерогенни

От 20 февруари 2021 г. влиза в сила текстът от Наредба № 10 от 2003 г., съгласно който „Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя“ се класифицират като канцероген през кожата.

Какво представляват минералните масла?

Името минерално масло е използвано за описание на много безцветни течности без мирис. Най-често терминът се отнася до течен страничен продукт от дестилацията на петрол за производство на бензин и други петролни продукти от суров петрол. Тези масла, включително смазочните базови масла и продуктите, получени от тях, се използват в производството, минното дело, строителството и други индустрии.

Пълното описание на минералните масла трябва да включва как се рафинират маслата. Маслата, използвани в козметичните продукти, обикновено са силно рафинирани, докато тези, използвани в автомобилните масла и течности, са склонни да бъдат нерафинирани или само леко третирани.

Как хората са изложени на минерални масла?

Професионална експозиция на минерални масла може да възникне сред работниците в различни индустрии, включително производството на автомобили, самолети, стоманени продукти, винтове, тръби и трансформатори. Работниците в производството на месинг и алуминий, ремонт на двигатели, добив на мед и търговски печат също могат да бъдат изложени на минерални масла. Общото население може да бъде изложено на минерални масла, които се срещат естествено или присъстват като замърсители на околната среда.

Кои ракови заболявания са свързани с излагането на минерални масла?

Излагането на минерални масла е силно свързано с повишен риск от рак на кожата, особено на скротума.

В статия от 1969 година в British Medical Journal се разбира, че ракът на кожата, дължащ се на минерално масло, е забелязан за пръв път през втората част на 19-ти век сред предачите в памучната индустрия.
Първият лекуван пациент, който е проследен, умира през 1875 г. Между 1920 година и 1943 година има описани не по-малко от 1445 случая на рак на кожата, дължащи се експозицията на минерално масло.

Първите предупредителни признаци, за това, че ракът от минерално масло може да бъде проблем в машиностроителната индустрия, остават до голяма степен без внимание. Те излизат под формата на статия на C. N. D. Cruickshank и J. R. Squire през 1950 г.
Внимание се обръща едва след дело през 1968 г., при което на вдовица са присъдени 10 000 британски лири, тъй като съпругът й, който е инструктор, е починал от рак на скротума, който се свързва с минерално масло. Като резултат, известия, предупреждаващи за опасностите от излагане на минерални масла са подновени или показани по-видно в техническите магазини и започват да се разпространяват брошури сред работниците.

Как могат да се намалят експозициите?

  • Ограничете достъпа до тези хора, които трябва да бъдат там.
  • Осигурете добри съоръжения за измиване.
  • Използвайте работно облекло, за да предпазите кожата от замърсяване.
  • Осигурете нитрилни или винилови защитни ръкавици за работа със смазки и отработени масла.
  • Изхвърлете ръкавиците за еднократна употреба всеки път, когато ги свалите – ако използвате такива.
  • Съхранявайте минимални количества отработено моторно масло.
  • Отпадъчното моторно масло може да причини рак на кожата. Никога не дръжте замърсени парцали в джобовете си.
  • Помолете вашите работници да проверяват кожата си за сухота или болезненост всеки месец.
  • Ако се появят маслени акнета, работниците трябва да потърсят медицинска помощ.
  • Работниците не трябва да носят работното облекло вкъщи за пране.

Свързаните с работата ракови заболявания са в центъра на вниманието на Световния ден за борба с рака

Вашият коментар