Публикувано на Оставете коментар

Свързаните с работата ракови заболявания са в центъра на вниманието на Световния ден за борба с рака

Световния ден за борба с рака

На 4 февруари се отбеляза Световния ден за борба с рака през 2022 г. с цел повишаване на осведомеността за рака и насърчаване на профилактиката, откриването и лечението му. Ракът е и един от най-големите здравни проблеми за работните места в Европа. Според Евростат над 30 милиона тона канцерогенни, мутагенни се произвеждат в Европа годишно. Освен химикалите, има биологични агенти и физически и организационни фактори, които могат да причинят рак.

Някои типични ракови заболявания, свързани с работата (например рак на белия дроб и мезотелиом) имат висок процент на смъртност. Заболяването обикновено се свързва с бързо настъпване на инвалидизация и висока степен на страдание. Големият брой на изложените работници доведе до призиви за координирани действия за защита на здравето на работниците и подобряване на условията на труд.

Мерките за превенция във фирмите и организациите трябва да се основават на доброто управление на БЗР. Целите, отговорностите, квалификацията, обучението и комуникацията са важни характеристики на такава система за управление, която трябва да гарантира цялостна оценка на риска и прилагането на свързаните с това мерки.

Конкретните мерки, които трябва да бъдат избрани, зависят първо от вида на веществото/фактора: EU-OSHA препоръчва да се обърне повече внимание на промените в света на труда, като увеличаване на подизпълнителите, временна работа, множество работни места, работа в помещенията на клиента с ограничени възможности за адаптация, все по-статична работа, преминаване от индустрията към секторите на услугите, увеличаване на заетост на жени в експонирани професии, нетипично работно време и многократна експозиция.

Вашият коментар