Публикувано на Оставете коментар

Брошура информира шофьорите на камиони за новите европейски правила в транспорта

Брошура информира шофьорите на камиони за новите европейски правила в транспорта

Информация за основни права и задължения на шофьорите на камиони, които извършват превози в рамките на Европейския съюз, с акцент върху почивките и заплащането на труда, е събрана в брошура, изработена от белгийската Служба за социално информиране. ИА ГИТ публикува брошурата, която е достъпна и на български език благодарение на Европейския орган на труда (ЕОТ).

В нея, освен общи правила, са отбелязани и специфични за Белгия. От предоставената информация става ясно, че към 01.01.2022 г. минималното заплащане в страната е 12.58 евро на час за шофьори на камиони над 15 тона. Обърнато е внимание, че работното време е различно от времето на шофиране и в него се включва още времето за товарене и разтоварване, времето на разположение, престой на мостове.

Правилата от т.нар. пакет „Мобилност“, касаещи автомобилния транспорт в страните – членки на Европейския съюз, са въведени с няколко регламента и една директива, която влезе в сила на 02 февруари 2022 г. С нея е въведен и един от новите ангажименти на превозвачите във връзка с пакета „Мобилност“, свързан със   задължението им да се регистрират в публичния интерфейс към Информационната система за вътрешния пазар (IMI). Полезна информация относно изпълнението на това им задължение е публикувана и в администрирания от ИА „Главна инспекция по труда

Български единен национален уебсайт относно командироване на работници, в рубриката „Други“ https://postedworkers.gli.government.bg/bg/88/polezna-informatsiya-otnosno-registratsiyata-na-prevozvachite-v-portala-za-deklaratsii-za-komandirovane-kam-imi/ ЕОТ организира и специално обучение за използване на портала за декларации за командироване в автомобилния транспорт, запис  на което е публикуван на български език в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kyxu8NbVt-g

През 2022 г. акцент в информационната дейност на ЕОТ ще бъде повишаване информираността на работодатели и шофьори по отношение на техните права и задължения, включително чрез организиране на тематична информационна кампания. Доколкото Инспекцията по труда има ангажимент по упражняване на част от контрола, свързан с пакета „Мобилност“ – по отношение на разпоредбите, свързани с работното време, заплащането на труда и командироването, в сайта на Агенцията, в секцията „За работодатели и работещи“, е създадена специална рубрика „Мобилност в сектор „Транспорт“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/537 В нея ще се публикува полезна информация по темата.

 

Файлови документи

Вашият коментар