Публикувано на Оставете коментар

Нов видеоклип с Напо…в скритите убийци

Канцерогени: нов филм „НАПО…в скритите убийци“

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо.

Темата е „Напо …..в скритите убийци“

Борбата с рака е един от приоритетите на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027. Този филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността относно свързания с работата рак и как да го предотвратим. Фокусът е върху „генерираните от процеса канцерогени“, които се появяват като страничен продукт от работния процес и се нуждаят от допълнително внимание, тъй като те нямат етикети и може да няма информация в информационните листове за безопасност.

Голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „замърсители, генерирани от процеса“, по-специално на изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване.

Типичните професии, при които експозицията на канцерогени е висока, включват строители, шофьори, механици, дърводелци, бояджии и заварчици.

Много работници не знаят, че тези вещества могат да причинят рак… това трябва да се промени!

Според ЕА-БЗР голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „генерирани по време на работа канцерогени“ и по-специално на изпарения от изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване. От Агенцията отбелязват, че в много случаи работниците дори не подозират за този риск.

За илюстриране на проблема в новия видео клип Напо и неговите колеги показват професии, при които излагането на тези канцерогени е високо. Във видеото се показват строители, механици или дърводелци, които заедно със своя началник търсят възможности за превенция, за да работят при здравословни и безопасни условия на труд.

Битката с рака е приоритет и на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021 – 2027 https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

Стратегическата рамка определя основните приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работниците. Тя се фокусира върху три ключови приоритета като: предвиждане и управление на промените в контекста на зелени, цифрови и демографски преходи; подобряване на превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към подход „Визия нула“ към смъртните случаи, свързани с работата и повишаване на готовността за реагиране на настоящи и бъдещи здравни кризи.

Вижте новия видео клип за Напо

Вашият коментар