Публикувано на 1 коментар

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Кодексът на труда е създал възможността работодателите да сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тези норма създадена с оглед необходимостта от регламентиране този вид работа, възложена от регистриран земеделски стопанин, чрез сключване на трудови договори за един ден. Към работодателите, които имат право да наемат лица по този ред, са включени и регистрираните тютюнопроизводители. Работата, която Прочети още…