Публикувано на Оставете коментар

Труд и почивка на шофьорите

Труд и почивка на шофьорите

Инструкция за водачите за спазване на регламент /ЕО/561/2006, регламент (ЕС) № 165/2014 и регламент (ЕИО) 3821/85 Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за Прочети още…