Публикувано на Оставете коментар

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по един екземпляр от него. Законът е уточнил кои са задължителните клаузи в него, като всички други уговорки там са оборими в полза на работника спрямо действащото законодателство в България. Минималните реквизити, които трябва да бъдат уредени с трудовия договор са:  Номер Прочети още…