Публикувано на Оставете коментар

Изчисляване на осветеност на помещенията, вибрации и шум

Калкулатор за изчисляване на осветеността

Калкулатор за изчисляване на осветеността

С остаряването на работната сила има нужда от по-високи нива на осветеност в офисите, докато в същото време за работа с компютърни екрани има желание за по-ниски нива на светлина. Калкулаторът изчислява необходимата осветеност на дадена цел, за да се постигне еднаква видимост за хора на различна възраст.

Въвеждате измереното ниво на светлина в калкулатора и ако след това оценявате необходимото ниво на светлина за еквивалентна видимост за хора от различни възрасти и задачи, изискващи различни визуални изисквания. Изчислените еквивалентни нива на светлина се основават на данни за увеличаването на оптичната плътност на структурите в окото с възрастта на човек. Използвайте калкулатора за видимост, за да ви помогне да изберете подходящото ниво на светлина (осветеност) за човек и работата, която върши.

Калкулатор за изчисляване на осветеността
Калкулатор за изчисляване на осветеността

Калкулаторът за изчисляване на експозицията на вибрации на ръцете и ръцете

Калкулаторът за изчисляване на експозицията на вибрации на ръцете и ръцете
Калкулаторът за изчисляване на експозицията на вибрации на ръцете и ръцете

Калкулаторът за изчисляване на експозицията на вибрации на цялото тяло

Калкулаторът за изчисляване на експозицията на вибрации на цялото тяло

Калкулаторът за изчисляване на шумови нива – калкулатор за изчисляване на дневна експозиция, калкулатор за изчисляване на седмична експозиция и калкулатор, чрез който по три различни метода можете да изчислите ефективността на използваните антифони. Тези калкулатори са във формат ексел, така че можете да си ги изтеглите и ползвате и офлайн.

Калкулатори на експозицията и излагане на шум

Калкулаторите за излагане на шум могат да ви помогнат да изчислите ежедневната си експозиция на шум, седмичната експозиция на шум и да оцените ефективността на защитата на слуха.

Относно ефективността на защитата на слуха и този инструмент
Относно ефективността на защитата на слуха и този инструмент

 

Ефективността на антифони често е по-ниска от тази, посочена на опаковката. Една от причините е, че антифони не се носят през цялото необходимо време. Когато антифони се свалят в шумни зони, дори за кратки периоди, цялостната предоставена защита е силно намалена.
Работодателите могат да подобрят защитата, получена от защитата на слуха чрез:

  • Осигуряване на набор от подходящи средства за защита на слуха, от които служителите могат да изберат модел, който им пасва добре и които могат да използват удобно за необходимото време;
  • Подпомагане на служителите да общуват, без да се премахва защитата на слуха в шумни зони (чрез осигуряване на тихи зони или протектори с комуникационни съоръжения);
  • Осигуряване, чрез обучение и наблюдение, че защитата е в добро състояние и се носи по всяко време в областите, където се изисква.
  • Служителите са длъжни да използват пълноценно средствата за защита на слуха, които са им предоставени.
Вашият коментар