Публикувано на Оставете коментар

Безопасна работа при зимни условия и студено време

Безопасна работа при зимни условия и студено време

Как да управляваме здравето и безопасността на работното място през зимата, която поставя допълнителни  предизвикателства към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, за да сме уверени, че нашия бизнес е безопасно място за работа (или пазаруване или посещение).

Оценка на риска

Оценката на риска е нормативно изискване, съгласно Наредбата за реда, начина и извършването на оценка на риска и вероятно вече сте направили оценка на риска, за да проверите безопасността на зоните около сградата на вашата компания, но е разумно да направите допълнителна оценка през зимата, ако не сте взели предвид особеностите на зимния период. В реална обстановка ще може да забележите по-лесно потенциалните опасности.

Потенциалните опасности, които могат да възникнат могат да бъдат, както извън сградата и около нея, така и вътре.

Потенциалните опасности извън сградата основно са резултат от влажното и студено време. Местата, където могат да възникнат опасности, най често включват:

 • Фирмения паркинг и прилежащата му улица
 • Настилки или пътеки покрай и около вашия бизнес
 • Преки пътища, като например през тревна площ или до страничен вход
 • Наклонени участъци
 • Места, постоянно на сянка и влажни или склонни към наводнения

На тези места се предполага, че ще се идентифицират опасности като хлъзгави и замръзнали пътеки на входа,
заледен паркинг, натрупване на мокри листа по пътеките, хлъзгава мокра трева, където персоналът използва преки пътища.

Ако опасностите не могат да се отстранят напълно могат да се вземат мерки за намаляване на риска като например:

 • Поръсване със сол и пясък на паркинги и пътеки, за да се предотврати образуването на заледени повърхности
 • Премахване на листата от пътеките
 • Поставяне на предупредителни знаци и конуси около хлъзгави места
 • Поставяне на знаци, за да се спре хората да използват преки пътища през тревата

Опасностите вътре в сградата могат да бъдат главно резултат от по-тъмни дни и по-ниски температури. Местата, където могат да възникнат опасности, включват:

 • тъмни складове
 • неосветени коридори или стълбища
 • паркинги за доставки или дистрибуция.

На тези места опасностите могат да включват:

 • невидими опасности в лошо осветени пространства
 • по-студена работна среда
 • мокри и хлъзгави подове в коридорите и на входа на вашата сграда.

Примерни мерки, които могат да се предприемат:

 • Сменете осветлението или инсталирайте повече осветителни тела в слабо осветени зони
  Поставете абсорбиращи постелки или сменете подовата настилка на входовете на фирмите
 • Освен това съгласно Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности в зависимост от вида на климатизация на помещението.

Извършвайте редовни проверки

Проверете дали системите за осветление, захранване и отопление работят правилно.
Следете пътеките и другите зони навън, за да сте сигурни, че няма лед, сняг и листа.

Говорете с вашия екип

Един от най-добрите начини да поддържате добри стандарти за здраве и безопасност  е да говорите със служителите си за потенциални опасности. Най-лесният начин за превенция е да включите полезни материали при провеждането на инструктажите по безопасност.

Карта на опасните явления

Вашият коментар