Публикувано на Оставете коментар

Застраховка трудова злополука 2022 г.

Застраховка трудова злополука 2022 г.

Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне  коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Промени в Наредби – юли 2021

Изменения и допълнения на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Основните допълнения и изменения са следните: Изменено е определението за „гранична стойност на професионална експозиция“ Изменени са гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда в Приложение № 1 Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Оценка на риска на работното място

Оценка на риска – оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд. Ролята ни като консултант Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г. Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Инструкция за безопасна работа в офис

I. Общи изисквания за безопасност 1. Предпазвайте се от злополуки при идване на и завръщане от работа – пресичане на нерегулирани кръстовища, заледени участъци, падане, подхлъзване и др. 2. Явявайте се на работа навреме, отпочинали и в състояние да изпълнявате служебните си задължения. 3. Спазвайте определеното работно време. Самоволното напускане на работното място без разрешение Прочети още…