Публикувано на Оставете коментар

Формули за изчисляване на пенсии

Формули за изчисляване на пенсии

Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ) Формула за определяне на индивидуалния коефициент на лицето, участващ във формулите, по които се изчислява размера Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Закон за счетоводството

Закон за счетоводството

Закон за счетоводството Обн. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. ДВ. бр. 92 от 17.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация

Инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация

Институтът по публична администрация е подготвил настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация. Да послужи за правилното и прецизно изготвяне на документите, създавани в централната и териториална администрации. Практическата инструкция представя в общ план и основните процеси, свързани с движението на документите, тяхното съхраняване и запазване в учрежденския архив на Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Закон за пътищата

Закон за пътищата

Пътищата са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени с този закон и със Закона за движението по пътищата. Изтегли – Закон за движението по пътищата – 19 март 2021 година Закон за пътищата Обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 88 от 27.10.2000 г., изм. ДВ. бр. Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Съгласно чл.155 от Кодекса на труда, работникът / служителят има право да ползва платен годишен отпуск съобразно правото му, зачитащо се за трудов стаж. Чл. 155. Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Обезщетение за неизползван отпуск съгл. чл. Прочети още…